reglement restaurant HJ’57

Wij houden ons aan de corona-maatregelen van het RIVM. Onderstaand reglement is van toepassing voor Restaurant HJ’57.

 

1. Blijf thuis als u verkouden bent of griepklachten heeft. Medewerkers van restaurant HJ’57 zijn gemachtigd om mensen te weigeren of te verzoeken te vertrekken bij vermoeden van verkoudheid en/of griepklachten.

2. Bij betreden van onze horeca gelegenheid wordt er, voordat u kunt gaan zitten, een gezondheidscheck uitgevoerd door het personeel. Deze dient u naar waarheid te beantwoorden. Pas hierna heeft u toegang tot ons bedrijf.

3. Aan één tafel mogen maximaal twee personen, of een gezamenlijk huishouden dat uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.

4. Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers.

5. Betreden van Restaurant HJ’57 (binnen en buiten) is op eigen risico.

6. Wanneer u zich niet houdt aan de 1,5 meter regel van ons bedrijf en/of de geldende 1,5 meter regel van de overheid, kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd. Schade of boetes die het bedrijf lijdt als gevolg van uw handelen in strijd met die regels, kan of zal op u worden verhaald.

7. Desinfecteer uw handen bij binnenkomst. Alle gasten, in het restaurant en op het terras, komen naar binnen via de hoofdingang. Daar vindt u desinfectiemiddel.

8. Er mag telkens één persoon naar het dames- en/of één persoon naar het heren toilet. Vraag hiervoor de sleutel aan de bediening. Was na het toiletbezoek grondig, minimaal 30 seconden, uw handen.

9. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.

10. Er mag door gasten niet met stoelen en tafels geschoven worden.

11. Wilt u binnen zitten, dan wordt u een plaats toegewezen door het personeel. Buiten is dit vrije keuze.

12. Tafel niet afgeruimd? Neem hier dan geen plaats. Personeel moet eerst de tafel afruimen en reinigen.

13. Betaal zo veel mogelijk contactloos. Contant is toegestaan, het liefst gepast. Leg het contante geld op de tafel of bar neer, zodat het personeel het kan pakken. Probeer handcontact zoveel mogelijk te vermijden.

14. Gasten zijn zowel binnen als buiten verplicht om te zitten. Kinderen tot 12 jaar mogen rondlopen.

15. In eerste instantie wordt er binnen gedineerd (17:00 –20:00 wintertijd 21:00 zomertijd). Als het weer het toelaat, kunt u buiten dineren. Mocht u zich daarna van buiten naar binnen willen verplaatsen, is dit alleen mogelijk als hier binnen plaats voor is. (Maximaal 30 gasten per ruimte) Volg hier de aanwijzingen van het personeel.

16. Als u uw consumpties gebruikt heeft en niet meer van plan bent nog wat te bestellen terwijl u merkt dat het erg druk is, zouden wij het op prijs stellen dat u plaats wilt maken voor wachtende gasten.

17. Ons personeel kan u daarom verzoeken plaats te maken voor wachtende gasten, wanneer u geen consumpties meer gebruikt.